GRAND Property

THE ARTICLE

ตีแผ่กลยุทธ์การขายอสังหาฯโครงการในแบบ Sole Agent

092-998 5003

กลยุทธ์แบบ Sole Agent

Images

ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง เศรษฐกิจมีการชะลอตัวส่งผลให้กำลังซื้อเพื่อการลงทุนระยะสั้นลดลง คนหันไปลงทุนแบบระยะยาว และเน้นการอยู่อาศัยจริงมากขึ้น นอกจากนี้บางโครงการที่อาจประสบปัญหาการขายล่าช้า เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ปัญหาทางเข้า-ออกโครงการ ปัญหาในการก่อสร้างที่อาจไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้ในหน้าสัญญา ซึ่งปัญหาการขายล่าช้าเหล่านี้ต้องอาศัยกลยุทธ์ การขายอสังหาฯที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยเร่งยอดขายและปรับให้เกิดกระแสความต้องการซื้อใหม่ๆ วันนี้เราจึงถือโอกาสรวบรวมเทคนิคการวางกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาเพื่อจุดประสงค์ในการปิดการขายได้ตามเป้าให้ทุกท่านได้ศึกษากัน

มองปัญหาให้ขาด และจัดการแก้ไข

หลายครั้งที่เมื่อ Sole Agent รับต่อช่วงบริหารงานพัฒนาโครงการ และวางกลยุทธ์การขายโครงการอสังหาฯที่เปิดการขายแล้วกลางคัน สิ่งแรกที่ Sole Agent ทำในฐานะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา และการวางกลยุทธ์เพื่อการขายโครงการ คือการวิเคราะห์ภาพรวม โดยแบ่งเป็นปัจจัยต่างๆ เพื่อนำปัญหามาแก้ไขให้ตรงจุด ดังนี้

Images

1. กายภาพของที่ตั้งโครงการ – ความสมบูรณ์ของทำเล สภาพแวดล้อม การเข้า-ออกโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค รวมถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในย่านนั้นๆ

2. สภาพตลาด – อัตราดูดซับของอุปสงค์ และอุปทาน ความสามารถของผู้บริโภค สภาวะเศรษฐกิจ ความสงบทางด้านการเมือง และการปกครอง

3. คู่แข่ง – รายละเอียดโครงการของคู่แข่ง ทั้งในแง่รูปแบบโครงการ การวางขนาดและการจัดวางฟังก์ชันภายในห้อง รวมถึงราคาขาย โปรโมชันที่ตลาดเลือกใช้ และตอบรับ

4. รูปแบบโครงการ – การออกแบบ และการวางคอนเซปต์โครงการ ทั้งรูปแบบฟังก์ชันห้อง และพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงคุณภาพวัสดุตลอดจนผู้รับเหมา

5. แผนงาน – กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการขาย การเลือกใช้สื่อ โปรโมชันต่างๆ การตั้งราคาตามทิศ วิว และชั้นอย่างเหมาะสม

Images

สร้างกลยุทธ์การขายคอนโดที่เข้าถึงเป้าหมาย

แผนการตลาด และการขายจะต้องถูกกำหนดทิศทางไปพร้อมๆ กันเพื่อให้ปิดการขายโครงการได้ตามกรอบเวลา ซึ่งวิธีการที่จะทำให้โครงการที่สร้างเสร็จแล้วสามารถขายได้จนหมดมีเทคนิคที่ Sole Agent มักใช้กันดังต่อไปนี้

1. ชี้ปัญหาให้ชัด พร้อมติดตามผลลัพธ์ - สิ่งที่ทำให้ Sole Agent ทำงานจนเป็นที่ยอมรับอย่างมากในปัจจุบัน คือการมองปัญหาได้อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว พร้อมแก้ปัญหาด้วยกลยุทธ์การขายคอนโดที่มีประสิทธิภาพ และยังติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรู้การตอบรับของลูกค้า และพร้อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

2. ปรับกลยุทธ์การวางราคาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย - ราคาขายที่เหมาะสมคือหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนยอดขาย และยังส่งผลถึงมูลค่าของโครงการ กลยุทธ์การตั้งราคาอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ทำเล ชั้น มุม และวิวของห้อง

3. จับคู่ Product กับลูกค้าที่เหมาะสม - ผสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างโครงการคอนโด และกลุ่มลูกค้าของโครงการนั้นๆ เพื่อนำไปสู่การซื้อขาย และลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลูกค้า A สนใจห้องรูปแบบ B แต่อันที่จริงเขาคนนั้นเหมาะกับห้องรูปแบบ C มากกว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องเงิน สถานที่ทำงาน การดำรงชีวิต ฯลฯ เราก็จะทำการแนะนำเพื่อให้ลูกค้า A มาสนใจห้องรูปแบบ C เป็นต้น เป็นการสร้าง Demand ใหม่ขึ้นมาจากการ Matching supply ที่มีอยู่

แม้ว่าเศรษฐกิจจะผันแปรอย่างไรการลงทุนอสังหาฯ ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์นั่นคือที่พักอาศัย และทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขายคอนโด ที่จะช่วยในการปิดการขายให้กับโครงการต่างๆ ได้ในกรอบเวลาที่กำหนด เพราะยิ่งมองเห็นปัญหาที่แท้จริงเร็วเท่าไหร่ การแก้ไขก็สามารถทำให้จบลงได้ในระยะเวลาอันสั้น ที่สำคัญการแก้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอีกด้วย

ลูกค้าพูดถึงเราว่า...