Slant Free HTML5 Template

Project Consultant

ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาฯ

092-998 5003

รับเป็นที่ปรึกษาโครงการบ้านจัดสรรและคอนโด

ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการ จนโครงการขายหมด One-stop services

=> ที่ปรึกษาบ้านจัดสรรและคอนโดครบวงจรตั้งแต่ ซื้อที่ิดิน หาแหล่งเงินทุน ก่อสร้าง การตลาด ติดต่อราชการ จนแล้วเสร็จพร้อมโอน นอกจากนี้ยัง ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
=> วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ทำเลที่ตั้ง ข้อกฏหมาย การกำหนดราคาขาย ต้นทุน ค่าใช่จ่ายต่างๆ
=> ให้คำปรึกษา ออกแบบ รูปแบบคอนโด ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
=> ด้านการเงินให้คำปรึกษา หาแหล่งเงินทุน ทำ Proposal เสนอธนาคาร เพื่อขอสินเชื่อ บริหารเงินทุนหมุนเวียน
=> ให้คำปรึกษา เอกสารทางราชการ
=> จัดทำรายงานและขอยื่น EIA
=> การขอการส่งเสริมการลงทุน BOI
=> ขอใบอนุญาตก่อสร้าง อ1. และขอเปิดใช้อาคาร อ.6
=> ขอจดอาคารชุด อช.1 ขอราคาประเมิน จนออกโฉนด

บริการเสริมที่ควบคู่กัน

ภาพตัวอย่าง Project Consultant

+ ให้บริการด้านบัญชี

จัดหาบริษัทบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำบัญชี อสังหาโดยเฉพาะ วางระบบบัญชีตรวจสอบรายรับ รายจ่าย

+ ให้บริการด้านการตลาด

- วางแผนการตลาด สำหรับการขาย คอนโด ทั้ง Offline และ Online
- อบรบพนักงานขายให้ความเชี่ยวชาญด้านงานขาย

อัตราค่าบริการ