Slant Free HTML5 Template

Sale & Marketing Property Project

บริหารงานขายโครงการอสังหาฯ

092-998 5003

บริหารงานขายโครงการอสังหาฯ ทั้งโครงการ

รับบริหารงานขายโครงการ และเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ตลาดอย่างครบวงจร สำหรับเจ้าของโครงการที่พักอาศัยตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีทีมขายและการตลาดมืออาชีพผ่านประสบการณ์จริง พร้อมให้คําปรึกษาอย่างรู้ลึก รู้จริง ใกล้ชิดทุกขั้นตอน และใส่ใจดูแลในทุกรายละเอียด ..คุณวางใจได้เมื่อใช้บริการของเรา

บริการบริหารการขายและตลาด (Sale & Marketing Management)

1. การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
2. ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. วางแผนกลยุทธ์การขายและการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
4. จัดหาทีมงานขายที่มีประสบการณ์แบบมืออาชีพ
5. วางแผนด้านการตลาดและการใช้สื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ GRAND Property (sole agent)

เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวในการบริหาร แบบ “ ONE STOP SERVICE ”

ภาพตัวอย่าง ส่งแผนธุรกิจ

- ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
      เรามีการทำแผนการตลาดในทุกรูปแบบ ทั้ง online และ offline รวมถึงมีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ ที่เชื่อถือไดทำให้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายและมียอดขายเพิ่มมากขึ้น

- ลดต้นทุน ( จ้าง OUTSOURCE )
     การใช้ Outsource จะช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท เพราะการที่ผู้ประกอบการว่าจ้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องดังกล่าว จากภายนอกมาเป็นผู้ดำเนินงานแทนให้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงานรายเดือน การฝึกอบรมทักษะพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงต้องมี สวัสดิการต่างๆ ให้ด้วย

- ทีมงานมืออาชีพ
     GRAND Property (Sole Agent) รับบริหารงานขายโครงการแบบครบวงจร โดยมี ทีมงานขายมืออาชีพจำนวนมาก ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี พร้อมทั้ง ทีมงานบริหาร และทีมวิเคราะห์โครงการ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ สำรวจตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง สำรวจคู่แข่งขัน ให้สอดคล้องกับงานขายและการตลาดเพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า

- ให้คำปรีกษาด้านงานขายและตลาด (ตลอดอายุสัญญา)
     ให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาดอย่างครบวงจร อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ณ ปัจจุบัน , สำรวจคู่แข่งขัน , นำเสนอโปรโมชั่นและตั้งราคาขายให้เหมาะสม เพื่อสู้กับคู่แข่งขัน ฯลฯ

- มีฐานข้อมูล ลูกค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้
     บริษัทฯ มีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไว้จำนวนมาก สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำการตลาด อาทิ การส่ง Direct Mail , SMS , E-mail

- ปิดโครงการเร็วขึ้น
     การเลือกใช้ GRAND Property (Sole Agent) เข้ามาดูแลงาน ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วนั้น ก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว

- ประเมินผลงานทุกเดือน
     เรามีจัดทำรายงานผลการเยี่ยมชมโครงการของลูกค้าในแต่ละเดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าให้ตรง ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ การเก็บสถิติรายได้ของลูกค้า , ปัจจัยที่ส่งผลในการซื้อสินค้า , ช่องทางโฆษณา ฯลฯ

อัตราค่าบริการ