GRAND Property

WHO WE ARE

เราคือผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ และการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริหารงานขายและการตลาดโครงการแบบครบวงจร...

092-998 5003

ทีมงานคุณภาพของเรา

Grand Property นำเสนอบริการและอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเชื่อถือได้มากที่สุด การให้บริการของเราสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อย ระดับท้องถิ่นหรือระดับสากล ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี และทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อตอบทุกความต้องการทีคุณมองหาได้อย่างมืออาชีพ มั่นใจในความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับ

Project Consultant

ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาฯมากกว่า 15 ปี

โดย แกรนด์ กรุ๊ป

Project Consultant

Financial Advisor

วิเคราะห์ Casfslow งบการลงทุนต่างๆ , ประสานงานตรงกับสถาบันเงินทุน

โดย แกรนด์ กรุ๊ป

Financial Advisor

Sale & Marketing

ทีมงานการตลาดและทีมขายโครงการ ที่ดีที่สุด พร้อมทุกสถานการณ์

โดย แกรนด์ กรุ๊ป

Sale & Marketing

Production

ผู้นำทางด้านการผลิตสื่อต่างๆ ทั้ง Online และ Offline , ทำงานให้กับสถานีทีวีชั้นนำ

โดย ซาโป กรุ๊ป

Production

สถาปนิก

ออกแบบโครงการอสังหาฯ ที่มีจุดขาย ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

โดย สถาปนิกชั้นนำ

Architect

Big data

การวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อหาความต้องการของลูกค้า และสร้างโอกาสทางธุรกิจ

โดย ผศ.ดร. จาก ม.จุฬาฯ

Big data analytics & Critical Thinking

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจของเรา เราสัญญาว่า


  • VISSION
  • MISSION
  • GOAL
  • FACTORS OF SUCCESS

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในระดับมาตรฐานสากล โดยให้บริการแบบมืออาชีพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ

และเราจะดำเนินธุรกิจ เพื่อแก้ไขทุกปัญหาของคุณ ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม บนความจริงที่เป็นไปได้

พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ผลงานโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อลูกค้า ต่อสังคม ให้มากที่สุด

- ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ , การลงทุน ที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ

เป้าหมายทางธุรกิจ

1. Awareness : การสร้างให้กลุ่มลูกค้ารับรู้ในแบรนด์ (GRAND Property) บริการต่างๆ กิจกรรม หรือรายละเอียดต่าง ๆ เจ้าของสินค้าหรือบริการนั้นต้องการให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับรู้

2. Lead Generation : การสร้างจำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ให้ความสนใจในสินค้าและบริการของ GRAND Property

3. Customer Success : ความสำเร็จของลูกค้าก็คือความสำเร็จของเรา เราจะทำทุกทางให้กลุ่มลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในธุรกิจ อย่างสูงสุด

ลูกค้าทุกท่าน คือ ความภูมิใจของเรา

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1. เรามีการวางแผนงานในแต่ละเคสที่ดีเยี่ยม
2. ศึกษาตลาดอย่างจริงจังในทุกกรณี
3. ซื่อสัตย์ต่อตนเองและลูกค้า ตลอดกาล
4. ศึกษาความรู้ให้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบเจาะลึก
5. แบ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ที่นำประโยชน์มาให้ หรือผู้ที่ช่วยแนะนำอย่างสมเหตูผล

6. ทีมที่ปรึกษา ศึกษาหาความรู้ไม่หยุดนิ่ง
7. เข้าใจความเสี่ยงที่ต้องรับมือ
8. มีระบบบัญชีโครงการที่ดีเยี่ยม
9. ใช้ทีมงาน และผู้ช่วยระดับมืออาชีพ
10. สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ส่งเสริมเราเองและลูกค้า อยู่ตลอดเวลา

สิ่งที่เราทำให้กับลูกค้า

Images

1. ผลิตภัณฑ์หรือโครงการ (Product & Project) :

เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ ในการพิจารณาถึงการออกแบบโครงการนั้น ๆ ให้มีความโดดเด่น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

นอกจากนั้นเรายังช่วยพิจารณาเรื่องราคาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มลูกค้า ซึ่งปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือโครงการ (Product or Project) มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ ราคา (Price) ,การออกแบบ (Design), นิติบุคคลอาคารชุด (Juristic Person), วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง (Materials)

Images

2. คุณลักษณะของโครงการ (Project Characteristic)

ช่วยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ ที่ส่งผลต่อความประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย การออกแบบห้อง (Room Design), วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง (Materials), คุณประโยชน์ด้านการใช้งาน (Functional), การออกแบบรูปแบบอาคาร (Building Design)

Images

3. สร้างภาพลักษณ์ให้ บริษัทผู้พัฒนาโครงการ (Developer Image) :

ในปัจจุบัน “ภาพลักษณ์ของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ (Developer Image)” หรือ “ความเชื่อมั่นในตราสินค้า” นับเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ เพราะด้วยสินค้าประเภทอสังหาฯเป็นสินค้าที่มีราคาสูง กลุ่มลูกค้าจะต้องศึกษาหาข้อมูลที่มากขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ดังนั้น เราจึงมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์จึงถือเป็นประเด็นหลักที่หลายองค์กรให้ความสนใจ ซึ่งภาพลักษณ์ของธุรกิจที่พึงประสงค์ (Wish Image or Desired Image) ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นในแบรนด์บริษัท , ประสบการณ์ ความชำนาญ และชื่อเสียงของบริษัท, ศักยภาพบุคลากรของบริษัท, ความรับผิดชอบต่อสังคม

Images

4. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า (Customer Profile) :

เราจะทำการวิเคราะห์ ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้เจ้าของโครงการรู้จักกลุ่มลูกค้า และเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าอย่างลึกซึ้ง สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ Customer Insights เพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า หรือการทำ CRM เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดี (Loyalty Customer) ในอนาคตได้

องค์ประกอบของการวิเคราะห์ Customer Profile ในการทำธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของลูกค้า, วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการซื้อ, ฐานะทางการเงิน และแหล่งที่มาของรายได้

Images

5. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) :

ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาฯ ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งและอาศัยจุดแข็งของกันและกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ในตลาด ซึ่งพันธมิตรของธุรกิจ ประกอบด้วย ธนาคาร, นักลงทุนสัมพันธ์ , บริษัทพันธมิตร

Images

6. การสื่่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC : Integrated Marketing Communication) :

(IMC : Integrated Marketing Communication) หมายถึง การพัฒนาแผนงานการตลาดที่ต้องใช้การสื่อสารหลายรูปแบบกับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบหรือเครื่องมือของการตลาด เราจะเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

เครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ในวงการธุรกิจอสังหาฯ มีดังต่อไปนี้ คือ การโฆษณา (Advertising), การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation), การตลาดทางตรง (Direct marketing), การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling), การส่งเสริมการขาย (Sale promotion), การตลาดโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)

คำพูดจากใจทีมงานของเรา...